Quantum-Touch is een methode van genezing met energie die gebruik maakt van de principes van resonantie en afstemming (entrainment) om genezing te bevorderen. Als therapeut focus ik me op het versterken van de levenskrachtenergie (Chi, Manna, Prana of Ki genoemd) in combinatie met verschillende ademhalingstechnieken en lichaamsbewustzijnsoefeningen.

Momenteel zijn er maar enkele gecertificeerde quantum-touch therapeuten in Limburg.
Via onderstaande link kan je een kijkje nemen op de therapeuten website:
www.quantumtouch.com
Klik op het tabblad practitioners.  Vervolgens selecteer je, bij select country, Belgium. Als je dan regio Limburg selecteert  kom je er op uit.

De grondlegger van Quantum-Touch is Richard Gordon. Als de beoefenaar van Quantum-Touch een hoog trillingsveld van levenskrachtenergie aanbiedt op een gebied met pijn of ontsteking dan zorgt hij/zij op deze wijze voor de mogelijkheid tot healing door energie. Alles in onze wereld trilt. Wanneer twee dingen op verschillende frequenties trillen, is er een tendens voor de trillingen om samen te komen, zich op elkaar af te stemmen. Over het algemeen zal de lage trilling toenemen om zich aan de hoge frequentie aan te passen. Quantum-Touch gebruikt resonantie en afstemming om het helen te vergemakkelijken. Men verandert de trilling waardoor een hoog niveau van energie gecreëerd wordt. Als dat energieveld door middel van de handen rond een gebied van pijn, spanning, ontsteking wordt geplaatst, zal de lichaamseigen biologische intelligentie doen wat die het noodzakelijk acht om te genezen.

Wat ziin de effecten van Quantum-Touch?