Algemene voorwaarden

Lisette Willems

Stegerweg 29

3660 Oudsbergen

info@leveninevenwicht.com

 

Artikel 1: Inschrijving

1. Elke inschrijving of aankoop product of dienst betekent dat de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2. De inschrijving/bestelling per email, enige andere geschreven en /of communicatievorm, evenals facebook, sms, whatsapp, telefoongesprek of een bericht naar de facebookpagina van Lisette Willems of Leven in Evenwicht geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt bij inschrijving betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 2: Betalingen

1. Workshops dienen minimaal twee weken voor aanvang betaald te zijn. De inschrijving gebeurt online alsook de betaling. Om vooraf goed in te kunnen schatten of er voldoende belangstelling is om deze workshops door te kunnen laten gaan, gaan we uit van het aantal aanmeldingen in een periode voorafgaand aan deze workshops. Wordt de workshop geannuleerd omwille van te weinig aanmeldingen dan wordt het geld terug overgeschreven.

2. Aankopen van bach-bloesems en andere persoonlijke begeleidingssessies gebeuren steeds onder contante betaling.

 

Artikel 3: Bij afwezigheid is vervanging door derden niet mogelijk tenzij in overleg overeengekomen.

Artikel 4: Annulaties

1. Indien een individuele afspraak gemaakt voor gesprekstherapie / polariteitsmeting Yin-Yang met voedingsadvies/ healing/ Quantum-Touch/ voetreflex/ SoulKey therapie, meer dan 48 uren op voorhand geannuleerd wordt is geen schadevergoeding verschuldigd. Indien een afspraak minder dan 48 uren op voorhand geannuleerd wordt, is een schadevergoeding verschuldigd, afhankelijk van de tijd die voor deze afspraak werd ingepland, aan het tarief van €40,00/uur.

2. Voor massages geldt een forfaitaire schadevergoeding van €70,00 per sessie.

Wanneer je in geval van overmacht je individueel gemaakte afspraak niet kan nakomen worden er enkel kosten aangerekend indien er geen nieuwe afspraak wordt gemaakt.

3. Bij een workshop, meditatie op het adres Stegerweg 29 te 3660 Oudsbergen, geldt de annulatie bij 5 werkdagen vooraf kosteloos, 48 uur bij aanvang van de workshop geldt 50% van het verschuldigd bedrag, bij binnen 24 uur voor aanvang geldt 100% van het verschuldigd bedrag. Bij tijdige annulatie zal afhankelijk van wanneer de annulatie plaatsvond 50% tot 100% van het bedrag worden teruggestort.

Wanneer je op de afgesproken datum niet deelneemt aan een workshop/meditatie behoud ik, Lisette Willems, mij het recht voor 100% van het afgesproken totaalbedrag van rechtswege op te eisen ten titel van schadevergoeding.

4. Bij een workshop op verplaatsing kan enkel de annulatie schriftelijk aanvaard worden. Tot 5 werkdagen voor de lezing/workshop/meditatie kan er kosteloos geannuleerd worden. Bij annulatie na deze periode behoud ik, Lisette Willems, mij het recht voor 100% van het afgesproken totaalbedrag (excl. transportkosten) van rechtswege op te eisen ten titel van schadevergoeding.

Annulaties gedaan tijdens het weekend worden pas geregistreerd na het weekend.

 5. Bij een bestelling van bach-bloesemremedies (die steeds op maat bereid wordt) wordt de remedie pas verstuurd na betaling. Na bereiding/verzending kan de bestelling noch geannuleerd noch teruggestuurd worden.

Artikel 5: Annulaties door Lisette Willems

1. Bij ziekte, overmacht, familiale omstandigheden door Lisette Willems kunnen data worden verzet zonder verschuldigde vergoedingen.

2. Bij workshop/meditatie kan een annulatie van de training gebeuren door Lisette Willems wanner er niet voldoende deelnemers zijn of in geval van ziekte, overmacht en familiale omstandigheden.

Artikel 6: Beroepsaansprakelijkheid

Lisette Willems is verzekerd door een beroepsaansprakelijkheid

Artikel 7: Weigering deelname

Lisette Willems behoudt het recht een cursist te weigeren voor deelname aan een workshop/meditatie dan wel voor een individuele sessie.

Artikel 8: Prijzen

Lisette Willems behoudt het recht prijzen te wijzigen.

Artikel 9: Intellectueel eigendom/gebruik materialen.

Inloggegevens die toegang geven tot de online diensten en informatie zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan derden worden verstrekt. Overtreding wordt beboet.

 

Gegevens:

Lisette Willems

Stegerweg 29

3660 Oudsbergen www.leveninevenwicht.com

0498/207945

BTW: BE0878230278

KBC/ BE64 7350 1358 6452