KLACHTENBEHANDELING

Bach-Bloesem remedies

Bach-bloesem remedies

Wanneer je in een acute stress– en /of emotionele periode terechtkomt (examenstress, niet verder kunnen na een overlijden van een dierbare, scheiding, ziekte, verlies van werk of andere zekerheden) zorgt een persoonlijk samengestelde bach-bloesem remedie voor verlichting.

Door inname van de bloesems breng je evenwicht in je emotioneel en fysiek lichaam.

Bach-bloesem remedies in zeven stappen

1. Angst

2. Esp, ratelpopulier (aspen)
Bij onbekende angsten, bij bezorgdheid, vrees, ontzetting en een akelig voorgevoel. Als men vraagt waar de persoon bang voor is, kan hij of zij de angst niet uitleggen of de oorzaak identificeren. Deze persoon kan zonder enige reden in paniek raken.  Uiterste gevoeligheid voor gespannen toestanden.

6. Kerspruim (cherry plum)
Voor wanhoop, angst voor krankzinnigheid, angst om anderen of zichzelf letsel te berokkenen.  Angst voor controleverlies.  Daarom is het een remedie voor degenen die zelfmoordneigingen hebben, en ook voor degenen die last hebben van langere periodes van angst en depressie.

20. Maskerbloem (mimulus)
Angst voor aanwijsbare dingen zoals armoede, ziekte, alleen zijn, vliegen, falen, alle dagelijkse angsten in het leven. Maskerbloem mensen zijn verlegen en nerveus, voelen zich niet op hun gemak en geremd in de nabijheid van anderen of op bijeenkomsten. Zij praten niet vaak over hun angsten.

25. Rode kastanje (red chestnut)
Net zoals de boom zelf, zijn rode kastanje mensen niet erg sterk, zijn zij ongerust en bezorgd dat er iets met andere mensen waarvan ze houden gebeurt. Hun grootste zorg betreft de veiligheid en het welzijn van hun gezin, geliefden…. Daardoor maken ze zich onnodig zorgen en veroorzaken ze onnodige drukte, wat er vaak toe leidt dat iemand die hen lief is, zich bezwaard voelt of geïrriteerd raakt door deze overbezorgdheid. Over zichzelf maken ze zich geen zorgen, hun ongerustheid betreft alleen anderen.

26. Zonneroosje (rock rose)
Voor paniek, vrees of elke andere panische angst, of deze nu rationeel is of niet. Voor hen die last hebben van fobieën of nachtmerries. Zonneroosje is toepasbaar bij alle soorten vrees en voor hen die trillen of uit angst zweten.

Stap 2: Onzekerheid

5. Loodkruid (cerato)
Voor degenen die niet genoeg zelfvertrouwen hebben om zelf beslissingen te maken. Ze twijfelen aan hun eigen oordeel en vragen anderen wat zij in hun geval zouden doen. Als ze zelf een beslissing nemen, twijfelen ze er meteen aan en willen voor de zekerheid de mening van anderen horen. Ze zijn makkelijk door de meningen van anderen te beïnvloeden en nemen daardoor de verkeerde beslissing, waarna ze tegen zichzelf zeggen: ik wist dat ik het andere had moeten doen! Ze kunnen zoveel tijd verdoen met twijfelen dat ze kansen voorbij laten gaan. Ze missen de boot, maar als ze eenmaal iets besloten hebben, durven ze achter hun poging te gaan staan en vaak heeft dat succes. (extravert)

12. Gentiaan (gentian)
Voor teleurstelling, ontmoediging en moedeloosheid. Als tegenslagen in het leven depressie en neerslachtigheid veroorzaken. Als men vol twijfel is na een mislukking of als men nergens meer vertrouwen in heeft.

13. Gaspeldoorn (gorse)
Als moedeloosheid omslaat in wanhoop, als men zich volledig verloren voelt. Voor degenen die de moed hebben opgegeven. Zelfs als ze een behandeling ondergaan, is dat vaak op aandringen van anderen en blijven ze van mening dat het geen zin heeft. Voor degenen die het niet meer zien zitten en de moed hebben verloren.

17. Haagbeuk (hornbeam)
Voor hen die de dagelijkse beslommeringen niet aankunnen, die lusteloos zijn en talmen, die voelen dat ze niet genoeg kracht of enthousiasme hebben om de dagelijkse taken uit te voeren.  Uitgekeken op situaties of keuzen waardoor opgezien wordt tegen verplichtingen, met als gevolg, dofheid, uitgeblustheid. Moeite met “starten”, ochtendhumeur, tegenzin.  Groot spanningsveld tussen werk en ontspanning, school en vakantie…

28.Hardbloem (sclerantus)
Voor hen die gekweld worden door twijfel, die het moeilijk vinden om te kiezen tussen twee dingen. Voor weifelende, onstandvastige, rustige mensen die hun problemen helemaal zelf uitvechten, ze bepraten de problemen niet met anderen. (intravert)

36. (Ruwe) Dravik (wild oat)
Voor hen die op een kruispunt in hun leven zijn gekomen en niet zeker weten welke weg ze moeten nemen. Ze hebben wel de ambitie om iets met hun leven te doen, maar weten niet zo goed wat. Ze kunnen zich ongelukkig voelen omdat ze het ware doel in hun leven nog niet gevonden hebben. Moeite met elimineren van keuzemogelijkheden.

Stap 3: Onvoldoende interesse voor het heden

7.  Knop van de witte paardekastanje (chestnut bud)
Voor degenen die het moeilijk vinden van het leven te leren. Omdat ze niet van hun eerste ervaring leren, maken ze dezelfde fout telkens opnieuw, waardoor de spanning toeneemt.

9. Bosrank (clematis)
Voor hen die wel kunnen kijken maar niets zien, wel kunnen luisteren maar niets horen, die niet geïnteresseerd zijn in vandaag omdat ze hopen dat het morgen beter is.  Hebben een sterkte neiging tot ontvluchten van de werkelijkheid. Koesteren onrealistische verwachtingen. Zijn vaak artistiek en creatief, ogen dromerig, afwezig en in hun eigen wereldje. Als ze ziek zijn doen ze weinig moeite om beter te worden en in sommige gevallen kijken ze zelfs uit naar de dood, in de hoop dat ze hun verloren gegane geliefden weerzien. Wordt gegeven ter ontnuchtering.

16 . Kamperfolie (honeysuckle)
Voor degenen die in het verleden leven, of dat nu gelukkig of triest is geweest. Ze staan lang stil bij het verleden, hebben steeds weerkerende spijtgevoelens over gemiste kansen. Willen dat de dingen weer net zo waren als toen, er vanuit gaande dat ze het geluk nooit meer zullen meemaken. Ze verliezen snel hun interesse in de dag van vandaag.

21. Herik (mustard)
Voor hen die door donkere wolken overschaduwd worden, melancholische stemming als gevolg van weggedrukte, onverwerkte gevoelens, wat depressie veroorzaakt en de levensvreugde doet afnemen. Vaak is er geen aanwijsbare reden voor hun naargeestigheid en moedeloosheid, want ze hebben een leuk huis, een prima gezin en geen duidelijke problemen. Toch voelen ze zich ongelukkig en gedeprimeerd.

35. Paardekastanje (sweet chestnut)
Voor hen die geplaagd worden door ongewenste gedachtes die zich telkens herhalen waardoor men hoofdpijn krijgt en zich gekweld voelt. De aanwezigheid van zulke vervelende gedachten verdrijft de innerlijke vrede en staat in de weg om zich te concentreren op het werk of plezier voor die dag.  Men kan onaangename ervaringen niet loslaten, conflicten worden innerlijk uitgebroed.

37. Hondsroos (wild rose)
Voor hen die gelaten door het leven gaan, apathisch en zonder motivatie, geen moeite doen de dingen te veranderen of geluk te zoeken. Berusting, lusteloosheid, schijnbare tevredenheid.

23. Olijf (olive)
Voor hen die zo uitgeput en futloos zijn dat ze niet meer verder kunnen.Ook voor hen die lichamelijk moe zijn of te hard gewerkt hebben voor examens, voor hen die verzwakt zijn en kracht missen na ziekte, en voor hen die uitgeput zijn na verdriet of verlies.

 Stap 4: Eenzaamheid

14. Struikheide (heather)
Voor hen die behoefte hebben aan gezelschap, het nodig vinden over zichzelf te praten of hun kwaaltjes en een verhaal vertellen aan eenieder die wil luisteren. Daarom zullen anderen vaak proberen hen te mijden, met als gevolg dat ze zich eenzaam en ongelukkig voelen. Ze kunnen zich steeds meer gaan afsluiten van anderen, zodat ze constant met hun eigen problemen bezig zijn. Als ze met iemand praten, pakken ze diens arm vaak vast om hun aandacht “vast te houden” en, als het de ander lukt om iets te zeggen, zal dat eenvoudigweg gebruikt worden om een volgend iets over zichzelf te vertellen. Het is voor iemand anders erg moeilijk er iets tussen te krijgen of om weg te komen.

18. Reuzenbalsemien  (impatiens)
Voor hen die ongeduldig en snel geïrriteerd zijn, voor hen die altijd maar haasten, niet kunnen wachten, en die onrustig en geïrriteerd worden door de traagheid van anderen. Zijn trots op eigen efficiëntie.

34. Waterviolier (water violet)
Voor waardige, fiere mensen. Net zoals de plant zijn zij afstandelijk en in zichzelf gekeerd, zijn gesteld op privacy en dulden geen inmenging  of ze nu ziek of gezond zijn. Het zijn zeer rustige mensen die hun eigen gang gaan, weinig praten en zachtmoedig zijn. Zeer onafhankelijk, bekwaam en hebben niemand nodig. Bemoeien zich niet met anderen en gaan hun eigen gang. Vaak zeer slim en getalenteerd. Hun rust en kalmte is een zegen voor anderen.

 Stap 5: Overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden

1.  Agrimonie (agrimony)
Voor doorgaans vrolijke, blije mensen die hun gevoelens achter een opgewekt gezicht verbergen, en dus zijn anderen niet op de hoogte van hun innerlijke spanningen. De innerlijke onrust kwelt hen, maar ze blijven hun gevoelens verbergen achter een glimlach en gaan gemakkelijk voorbij aan zorgen en ziektes . Er is onvoldoende assertiviteit.  De sfeer van een conflict zorgt voor een overgevoeligheid.    De moeite die het kost om zich dapper voor te doen, maakt hun kwelling alleen maar groter.  Soms zoekt  men  troost in alcohol, tabak, seks,……

4. Duizendguldenkruid (centaury)
Voor degenen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Altijd bereidwillig en vriendelijk, willen graag helpen, durven anderen niet teleur te stellen, vinden het moeilijk om nee te zeggen en raken uitgeput doordat ze te veel werk doen. Omdat ze van nature makkelijk en meegaand zijn, worden ze makkelijk gedomineerd en gemanipuleerd door sterkere, krachtigere individuen, die hun zachtmoedigheid uitbuiten. Ze hebben soms een hekel aan zichzelf omdat ze zwak zijn, en ze kunnen beseffen dat ze door hun goedmoedige karakter eerder een slaaf zijn geworden, dan iemand die helpt.  Er is een volkomen gebrek aan eigenheid.

15. Hulst (Holly)
Voor degenen wiens brandende, slopende emoties voor humeurige uitbarstingen zorgen die zonder waarschuwing kunnen plaatsvinden of naar binnen slaan en daar woede en wrevel veroorzaken. Als de diepgewortelde emoties plotseling worden losgelaten en men gewelddadig dreigt te worden, dient  men naast Hulst ook nog Kerspruim te gebruiken. Er heerst een sterke bezitsdrang waardoor extreme gevoelens als jaloezie, achterdocht, wraak, haat… vrijkomen. De persoon die hulst nodig heeft voelt zich snel geviseerd en tekortgedaan en heeft het gevoel dat alles en iedereen tegen hem/haar gekeerd is.

33. Walnoot (walnut)
Voor hen die het moeilijk vinden om met verandering om te gaan. Voor hen die te maken hebben met een nieuwe baan, verhuizing of scheiding. Walnoot is de remedie voor en bij verandering.

Stap 6: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

3. Beuk (beech)
Voor mensen die het moeilijk vinden om de tekortkomingen van anderen te begrijpen. Ze vinden anderen dwaas, dom en irritant. Ze zijn kritisch naar anderen, onverdraagzaam en niet erg empatisch. Beukmensen vinden zichzelf perfectionisten en accepteren niet dat anderen hun idealen hebben en een gegronde reden hebben om te doen zoals ze doen. Beukmensen zijn niet altijd recht door zee en lijken soms rustig en geduldig terwijl ze van binnen ziedend zijn. Ze zijn intolerant uit onzekerheid. De geestesgesteldheid van de beukmens verraadt levensangst, een eng beoordelingscriterium en de neiging om altijd opmerkingen te maken.

8.  Cichorei (chicory)
Voor degenen die vriendelijk en liefdevol zijn en soms betuttelend. Ze voelen zich het lekkerst als iemand ze nodig heeft, hun bezorgdheid kan op bepaalde momenten verstikkend werken. Situaties worden naar eigen hand gezet door bemoeizieke tussenkomst en corrigerend optreden. De toestand wordt overheerst door in te spelen op het geweten van de ander(en). Ze voelen zich al snel gekwetst en proberen de mensen van wie ze houden op een bezitterige manier vast te houden.

27. Bronwater (rock water)
Voor hen die zich aan strikte regels houden. Ze kunnen gelovig zijn of andere normen hebben waaraan ze zich proberen te houden. Ze zijn te idealistisch en kunnen fanatiek worden. Het zijn perfectionisten en verwachten perfectie van zichzelf en anderen. Het zijn harde leermeesters en hebben de neiging vol eigendunk te zijn, en willen als voorbeeld dienen voor anderen. Ze kunnen steeds intoleranter worden en er prat op gaan dat ze zichzelf veel plezier ontzeggen, maar zijn zeer gespannen door zelfverwijt en door het constant blijven proberen aan hun eigen starre regels te houden.

31. IJzerhard (vervain)
Voor hen die een sterke wil hebben en zeer moedig zijn, en anderen tot hun zienswijze willen bekeren. Fanatieke mensen die veel geven om verschillende dingen: het milieu, natuurbehoud, politiek, religie, daklozen etc.  Ze kunnen zo enthousiast zijn over waar ze mee bezig zijn dat ze zichzelf voorbij lopen.  Ze zijn star en overtuigd van de juistheid van eigen principes en houden van discussie om anderen van het eigen gelijk te overtuigen.

32. Wijnstok (vine)
Voor hen die erg zelfverzekerd zijn. Het zijn leiders, beslissers, ambitieus en vastbesloten. Ze kunnen erg overheersend zijn en zo dwingend zijn dat ze anderen emotioneel beschadigen als die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ze dwingen anderen tot handelen volgens de eigen inzichten, onbuigzaam en overheersend met een sterke vereenzelviging van wetten en verplichtingen. Wijnstokkinderen zijn veeleisend, agressief en vaak pestkoppen.

Stap 7: Moedeloosheid en wanhoop

24. Den (pine)
Voor hen die last hebben van schuldgevoelens, zowel van lang geleden als van kort geleden. Voor hen die zich altijd verontschuldigen en zichzelf de schuld geven voor de fouten die anderen maken. Voor hen die erg lijden aan wroeging, zelfs als ze niets verkeerds hebben gedaan. Ze ontvluchten leerprocessen in samenwerkings-verband. In plaats van uit fouten te leren, worden zelfkritiek en schuldgevoelens gecultiveerd, waardoor elke betrokkenheid geblokkeerd wordt. Door ervaringen uit het verleden zijn de emotionele reacties verstoord. Het schuldgevoel is vaak ontstaan door een ouder die erg overheersend was, met als gevolg dat het kind zich schuldig ging voelen omdat het tekort schoot in de verwachtingen van de ouder, zelfs als het kind geen enkele blaam trof.
10. Appel (crab Apple)
Voor hen die zich om wat voor reden dan ook smerig of besmet voelen. Men heeft een sterk gevoel van onreinheid en is bezeten van de gedachte dat men zich moet zuiveren van de besmetting. Dit leidt soms tot dwangmatig wassen en schoonmaken, telkens opnieuw. Daarom zijn ze vaak veeleisend wat betreft hygiëne en zijn ze overdreven proper. Ze zijn gefixeerd op details en in de onmogelijkheid een totaalbeeld te zien en een juist oordeel te vormen omtrent het geheel.
11. Veldiep (elm)
Voor hen die de druk en verantwoordelijkheid van werk of gezin niet langer aankunnen, waardoor ze uitgeput en kwetsbaar worden. Het zijn meestal zeer bekwame mensen maar als het gevoel van ontoereikendheid en verantwoordelijkheid overbelast wordt voelen ze uiteindelijk dat het niet meer gaat en willen ze ermee ophouden.
19. Lariks (larch)
Voor hen die te weinig zelfvertrouwen hebben, die geloven dat ze weinig kunnen en zich dus op de achtergrond houden. Voor hen die zo erg aan zichzelf twijfelen dat ze bang zijn om te falen. Ze gaan hun verantwoordelijk-heid uit de weg door te vluchten in gevoelens van minderwaardigheid.
22. Zomereik (oak)
Zomereik is de passende bloem voor hen die vechten en knokken om weer beter te worden, of voor degenen die het ene na het andere proberen, ook al lijkt hun zaak hopeloos. Voor hen die ontevreden zijn met zichzelf als ze hun taken niet kunnen doen. Kortom: voor mensen die altijd maar door blijven gaan en gewoon weigeren om op te geven. Deze mensen zijn overdreven plichtsbewust.
30. Tamme kastanje (sweet chestnut)
Voor hen die radeloos zijn, die volledig wanhopig zijn, wiens lijden zo sterk is dat ze geen uitkomst meer zien, die in de war, diep ongelukkig of diepbedroefd zijn. Ze zijn getekend door tegenslag.
29. Vogelmelk (star of Bethlehem)
Voor hen die uit evenwicht zijn gebracht door de schok van een ongeval, door slecht nieuws of een sterfgeval en die niet kunnen worden getroost. Ze zijn niet in staat deze onverwachte situatie te verwerken.

38. Wilg (willow)
Voor degenen die menen dat ze oneerlijk behandeld worden en erg lijden onder tegenslagen. Ze kunnen vol zelfmedelijden zitten, klagen en raken vaak verbitterd. Ze voelen zich tekort gedaan, onrechtvaardig behandeld en koesteren hun wrok. Ze zijn verbitterd doordat de zaken niet naar verwachting verlopen zijn, wat reden geeft tot klagen en zich benadeeld voelen.